بازيد رئيس هيات تكواندو شهرستان از باشگاه

مهندس رحيمي رئيس هيات تكواندو شهرستان ايذه ضمن بازديد از باشگاههاي شهرستان وديداري نزديك با ورزشكاران قول مساعد براي فعاليتهاي آتي هيات دادندايشان ضمن تاكيد بر اينكه ورزشكاران شهرستان با توجه به بضاعت وپتانسيل موجود مي توانند حرف هاي زيادي چه در سطح استان وكشور داشته باشند در سخنان خود تاكيد نمودند بايد با پشتكار وتلاش مضاعف در كنار تحصيل ورزش را در سطح قهرماني تا رسيدن به موفقيت هاي فراوان وكسب افتخار دنبال نموده وفردي مثمر ثمر براي خود وشهرستان ايذه باشند وقول مساعد دادند در صورت كسب مقام در سطح استان پاداش هاي نقدي وغير نقدي به نفرات برتر اهدا نمايد

گفتني است قبل از سخنان مهندس رحيمي آقاي سلحشور دبير هيات ضمن خير مقدم به رئيس هيات گزارشي از فعاليتهاي هيات در شش ماه گذشته ، حضور تيم نونهالان در مسابقات استان وساير موراد را تشريح وخواستار تلاش مضاعف از سوي هنر جويان ومساعدت هاي مالي ومعنوي از سوي رئيس هيات شدند

|+| نوشته شده توسط ((شاگرد كوچك تكواندو)) در دوشنبه پنجم مهر ۱۳۸۹ و ساعت 11:24  
 برنامه كامل ليگ نونهالان استان
برنامه ديدارهاي ليگ (( نونهالان ))  يادواره شهداي تكواندو استان خوزستان هفته اول هيئت شهرستان باوي – هيئت ايذه نفت آبادان – نفت اهواز پتروشيمي ماهشهر – هيئت اهواز هيئت دزفول – درخشان اهواز هيئت خرمشهر ( استراحت ) هفته دوم هيئت شهرستان باوي – باشگاه درخشان هيئت دزفول – هيئت اهواز هيئت ايذه - نفت اهواز پتروشيمي ماهشهر – هيئت خرمشهر نفت آبادان ( استراحت ) هفته : سوم هيئت تكواندو شهرستان باوي – هيئت اهواز باشگاه درخشان اهواز – نفت اهواز هيئت دزفول – هيئت خرمشهر هيئت ايذه – نفت آبادان پتروشيمي ماهشهر (استراحت) هفته : چهارم هيئت شهرستان باوي – هيئت خرمشهر هيئت اهواز – نفت اهواز باشگاه درخشان – نفت آبادان هيئت دزفول – پتروشيمي ماشهر  هيئت ايذه ( استراحت ) هفته پنجم هيئت شهرستان باوي – پتروشيمي ماهشهر نفت اهواز – هيئت خرمشهر هيئت اهواز – نفت آبادان باشگاه درخشان – هيئت ايذه هيئت دزفول ( استراحت ) هفته ششم هيئت شهرستان باوي – هيئت دزفول هيئت اهواز – هيئت ايذه نفت اهواز – پتروشيمي ماهشهر هيئت خرمشهر – نفت آبادان باشگاه درخشان ( استراحت ) هفته هفتم نفت آبادان – پتروشيمي ماهشهر هيئت خرمشهر – هيئت ايذه نفت اهواز – هيئت دزفول نفت آبادان -  پتروشيمي ماهشهر هيئت شهرستان باوي ( استراحت ) هفته هشتم هيئت شهرستان باوي – نفت اهواز هيئت خرمشهر – باشگاه درخشان نفت آبادان – هيئت دزفول پتروشيمي ماهشهر – هيئت ايذه هيئت اهواز ( استراحت ) هفته نهم هيئت شهرستان باوي – نفت آبادان هيئت خرمشهر – هيئت اهواز پتروشيمي ماهشهر – باشگاه درخشان هيئت ايذه – هيئت دزفول نفت اهواز ( استراحت )
|+| نوشته شده توسط ((شاگرد كوچك تكواندو)) در یکشنبه چهارم مهر ۱۳۸۹ و ساعت 14:5  
 نتيجه هفته سوم ليگ نونهالان استان

در هفته سوم ليگ نونهالان استان كه درسالن ناحيه دو آموزش وپرورش در منطقه سپيداراهواز برگزار شد تيم ايذه در ديداري نزديك ونفس گير توانست با تيم خوب آبادان به مساوي 5 - 5 دست يابد ودرجدول رده بندي سه پله بالا بيايد از نكات قابل توجه داوري خوب در اين هفته ليگ بود كه نسبت به هفته هاي اول ودوم بهتر شده بود جا دارد از حاج خليل كريدي زاده مسئول برگزاري مسابقات ليگ كه با نظم وترتيب خاصي بازيها را برگزار مي نمايد تقدير وتشكر گردد.


ادامه مطلب
|+| نوشته شده توسط ((شاگرد كوچك تكواندو)) در شنبه سوم مهر ۱۳۸۹ و ساعت 7:24